Utrzymać most

Do wielu obiektów mostowych nie ma żadnej dokumentacji. Ich remont przypomina rozwiązywanie rebusu. Uniknięcie podobnych sytuacji w przyszłości wydaje się oczywiste, ale pojawiają się inne problemy. W dokumentacjach projektowych często brakuje informacji, jakie zastosowano rozwiązania w elementach konstrukcji. Ścisła współpraca projektantów i przyszłych zarządców obiektu pozwala uniknąć rozwiązań niekorzystnych, choćby ze względów ekonomicznych. O dobrej współpracy projektantów i zarządców dróg w materiale filmowym.