Parking podziemny pod Wawelem cz. II

Parking podziemny pod Wawelem cz. II600 miejsc parkingowych  nieopodal Wawelskiego Wzgórza zapewnia pierwszy w kraju koncesyjny parking podziemny powstały w formule partnerstwa publiczno-prywatnego . Koncesjonariusz, firma Ascan, po 70 latach użytkowania ma przekazać obiekt miastu. Partnerzy zgodnie przyznają, że współpraca podczas realizacji projektu była bardzo dobra. Miastu przybyły miejsca parkingowe i odnowiony Plac na Groblach. Aby zachęcić kolejnych inwestorów władze Krakowa wprowadziły dziesięcioletnie zwolnienie z podatku od nieruchomości dla tych, którzy wybudują ogólnodostępne parkingi wolnostojące. Koncesjonariusz parkingu na Placu przy Groblach zyskał opinię solidnego partnera i dobrej firmy, lecz po niespełna dwóch latach funkcjonowania parkingu, nie liczy na zyski, a jedynie na zwrot poniesionych kosztów. Co może być tego przyczyną?