Spokojne bitwy

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko sprawiła, że praktycznie każdy obywatel może żądać informacji, bez względu na wykazanie interesu prawnego lub faktycznego. Konsultacje społeczne i przekaz informacji mogą się stać kluczem do wielu inwestycji drogowych.