Nowoczesne zarządzanie drogami

Nowoczesne zarządzanie drogamiZarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, dzięki środkom Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, wprowadzi informatyzację procesów związanych z zarządzaniem infrastrukturą drogową. Między innymi zostanie usprawniony system zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, a działania pracowników ZDW wspomoże system dokumentacji elektronicznej. Wydział Geodezyjno Wywłaszczeniowy będzie korzystał z kolei z elektronicznego systemu ewidencji, który zgromadzi dane dotyczące działek stanowiących pas drogowy i działek przyległych.

Patrz: Informatyzacja w zarządzaniu drogami Małopolski