Ciche nawierzchnie

W dobie budowy niezliczonych ekranów akustycznych, na wybranych odcinkach drogi wojewódzkiej 780 zastosowano ciche nawierzchnie. Po ponad dwóch latach od realizacji pilotażowego programu, ich stan jest niemal idealny. Badania równoważnego poziomu dźwięku potwierdziły też najważniejsze oczekiwania inwestora, bowiem dzięki zastosowaniu na przykład nawierzchni z asfaltu porowatego można obniżyć poziom hałasu nawet o 8 decybeli. Przy zachowaniu płynnego ruchu pojazdów, ciche nawierzchnie drogowe mogą być też stosowane na odcinkach dróg i ulic z ograniczeniem prędkości do 50 km/h.