ViaTOLL zwiększa zasięg

Niemal dwumiliardowe przychody i zwrot kosztów inwestycji w niecałe półtorej roku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest zadowolona z systemu ViaTOLL. Oobejmuje on swym zasięgiem blisko 2200 kilometrów dróg krajowych. ViaTOLL to działający w Polsce elektroniczny system poboru opłat za przejazd drogami krajowymi. Opłata pobierana jest na wybranych odcinkach dróg. Opłacie podlegają pojazdy samochodowe powyżej 3,5 tony, oraz autobusy niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej. Zastąpił on 1 lipca 2011 roku system poboru opłat za pomocą tzw. winiet. Opłata zasila Krajowy Fundusz Drogowy.  Docelowo do roku 2018go system viaTOLL ma obejmować niemal 7000 tysięcy kilometrów. Jeszcze w tym roku sieć płatnych dróg ma się zwiększyć o kolejne 400 kilometrów. GDDKiA planuje jego rozszerzenie w dwóch etapach: w październiku i listopadzie.