Jeden dzień, jedna kara. Propozycja zmian w systemie ViaTOLL

Resort transportu przygotował projekt nowelizacji przepisów o poborze opłat na drogach. Zmiany będą dotyczyć kar. Sprecyzowane zostanie, kiedy ukarany zostanie kierowca, a kiedy przewoźnik. Zmiany będą też dotyczyć częstotliwości nakładania kar. W ciągu jednego dnia będzie można dostać tylko jedną karę. Zmiany dwóch przepisów, które były nieprecyzyjne? Choć to właściciel pojazdu najczęściej ma kontrolę nad stanem konta w systemie viaTOLL i jego doładowywaniem, to zgodnie z ustawą karę za nieopłacony przejazd ponosi kierowca. Prawnicy krytykują również to, że kary mogą być nakładane za to samo przewinienie wielokrotnie w ciągu jednego dnia. Prowadzi to do sytuacji, w których mandaty za przejazd przez bramownice z czujnikami sumują się. Propozycja nowelizacji na razie została opracowana przez resort transportu i przeszła przez etap konsultacji wewnętrznych. Ministerstwo liczy na wsparcie parlamentarzystów, którzy zgłoszą ją jako projekt poselski. 

Mówi: Jarosław Waszkiewicz
Firma: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej