Rola dróg samorządowych cz.II

Rola dróg samorządowych cz.II”Rola dróg samorządowych w systemie transportowym kraju, obowiązki zarządców dróg” – wystąpienie Radosława Stępnia, wiceministra infrastruktury podczas Samorządowego Forum Drogowego zorganizowanego w Krakowie przez Polski Kongres Drogowy.