Główni zarządcy dróg cz.I

Główni zarządcy dróg cz.I„Samorząd terytorialny, jako główny zarządca dróg w Polsce, doświadczenia i przyszłość” – wystąpienie prof. Michała Kuleszy podczas Samorządowego Forum Drogowego zorganizowanego przez PKD w Krakowie.