Zagrożenia dla korytarzy ekologicznych w Polsce cz. I

„Zagrożenia dla korytarzy ekologicznych w Polsce – Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015” – referat wygłoszony przez Rafała T. Kurka podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu i realizacji inwestycji transportowych – doświadczenia i problemy”.

 

18.08.2011

Alina Duda, Przemysław Tyksiński

Nauka i wiedza- Referaty

Opis: „Zagrożenia dla korytarzy ekologicznych w Polsce – Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015” – referat wygłoszony przez Rafała T. Kurka podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-technicznej „Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu i realizacji inwestycji transportowych – doświadczenia i problemy”.

 

Tagi: Rafał T. Kurek ,korytarze ekologiczne, inwestycje drogowe, ochrona środowiska, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Zagrożenia dla korytarzy ekologicznych w Polsce cz. I

„Zagrożenia dla korytarzy ekologicznych w Polsce – Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015” – referat wygłoszony przez Rafała T. Kurka podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu i realizacji inwestycji transportowych – doświadczenia i problemy”.