Począwszy od specustawy (część I)

„Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji drogowych” – referat Elżbiety Gabryś, dyrektor Wydziału Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, wygłoszony podczas warsztatów szkoleniowych „Prawne i ekologiczne aspekty realizacji inwestycji liniowych” Zakopane, 4-6 lutego 2009 r. – część I.