Sąsiedztwo pieszych i rowerzystów

Ścieżki rowerowe właściwie oddzielone od tras dla pieszych oraz rozwiązania, które zamiast uprościć skomplikowały komunikację. Tomasz Wawrzonek z Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku przedstawił i omówił konkretne rozwiązania komunikacyjne służące uregulowaniu ruchu rowerowego w mieście (KLIR, 5 marca br.).