Przepusty i przejścia w Australii

Przepusty i przejścia w Australii

"Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej. Teoria i praktyka" - dr Adam Wysokowski z Zakładu Dróg i Mostów Uniwersytetu Zielonogórskiego.