Hałas - drogi i ulice cz. II

Hałas - drogi i ulice„Wybrane charakterystyki ruchu i rodzaju nawierzchni na poziom hałasu w otoczeniu dróg i ulic” – dr hab. Władysław Gardziejczyk, profesor Politechniki Białostockiej.