Meandry projektowania cz. II

Meandry projektowania cz. II„Meandry projektowania” - referat Bronisława Szafarczyka, wygłoszony podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Projektowanie i zarządzanie drogami – zasady, dobre praktyki, efektywność”.