Kolizje i ryzyko obrażeń

Kolizje i ryzyko obrażeń„Ryzyko obrażeń w kolizji z obiektami przydrożnymi – referat dr. inż. Wojciech Wacha z Instytutu Ekspertyz Sądowych wygłoszony podczas seminarium Stowarzyszenia Klub Inżynierii Ruchu "Nowoczesne urządzenia brd w otoczeniu pasa drogowego oraz zintegrowane systemy sterowania ruchem i prędkością"