Aktualne problemy ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym. Transnoise 2013

Wydaje się, że problematyka ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym wciąż wymaga wielu korekt i uzupełnień.  Jesteśmy wciąż pomiędzy zapisanymi w przepisach normami, a realiami jakie nas otaczają. Sprzeczność i niejednoznaczność wielu zapisów prawa utrudnia skuteczną walkę z hałasem komunikacyjnym i sprawia wiele kłopotów projektantom, wykonawcom i zarządcom dróg. Na Transnoise 2013 prezes EKKOM sp. z o.o., wykładowca Politechniki Lubelskiej, dr inż. Janusz Bohatkiewicz zestawił, w formie bilansu, dotychczasowe i obecne uwarunkowania prawne, tak teoretyczne jak i praktyczne, walki z hałasem komunikacyjnym. Fragment wykładu.