Samorządowe Forum Drogowe

Samorządowe Forum DrogoweJakie są perspektywy rozwoju sieci drogowej w kraju? Czy, kiedy i w jaki sposób sfinansowane zostaną niezbędne inwestycje na drogach powiatowych i gminnych? Między innymi odpowiedziom na te i podobne pytania służyło zorganizowane w Krakowie przez PKD Samorządowe Forum Drogowe.