Jubileusz EKKOM

Jubileusz EKKOMEKKOM Sp. z o.o. kończy dziś 10 lat. Firma działająca do lutego br. pod nazwą Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o. jest także od pięciu lat Wydawcą naszego Portalu. Jakie są dziś możliwości firmy, która w Prima Aprilis 2000 roku, jako kilkuosobowy zespół, rozpoczęła pracę?