Hałas, ptaki i procesy sądowe

W dniach 20-22 marca w Zakopanem odbyły się warsztaty szkoleniowe „Opracowania środowiskowe w zakresie wpływu hałasu komunikacyjnego na ptaki”, w czasie których przedstawiciele GDDKiA, GDOŚ i firm z branży ochrony środowiska mogli poznać nową metodę oceny oddziaływania hałasu drogowego i kolejowego na ptaki oraz sposoby planowania działań ochronnych, łagodzących i kompensacyjnych. Warsztaty poprowadził znany niemiecki specjalista w tej dziedzinie, dr Ulrich Mierwald z Kilońskiego Instytutu Ekologii Krajobrazowej.