Kierunki planowanych przez MIR zmian w warunkach technicznych dotyczących dróg, obiektów inżynierskich oraz autostrad

Forum BARIERY 2014. Fragment wystąpienia Grzegorza Kuczaja z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Patronem medialnym wydarzenia był portal Edroga.pl.