Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych GDDKiA

Kryterium bezpieczeństwa uczestników ruchu w projektowaniu dróg uzyskało bezwzględny priorytet, chociaż nie należy zapominać o poszukiwaniu równowagi z kryteriami sprawności ruchu, kosztów i wymagań środowiskowych. Dodatkowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu powinny stanowić jedynie dopełnienie poprawnie zaprojektowanych rozwiązań drogowych, a nie kompensować elementarnych błędów takiego projektowania.Forum BARIERY 2014. Fragment wystąpienia Jacka Gacparskiego z GDDkiA.
Patronem medialnym wydarzenia był portal Edroga.pl.