KoKoNaT 2014

Na Politechnice Krakowskiej zakończyła się dwudniowa Konferencja Kół Naukowych Transportu KOKONAT.W programie znalazły się m.in. zagadnienia dotyczące modelowania podróży i planowania infrastruktury, transportu miejskiego, kolejowego, lotniczego, morskiego, transportu ładunków, a także systemów ITS, parkowania oraz ruchu pieszego i rowerowego. Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Systemów Komunikacyjnych przy Katedrze Systemów Komunikacyjnych Politechniki Krakowskiej.