Seminarium KLIR w Tuchowie

Program seminarium obejmował tematykę systemów parkingowych: zarządzania parkingami, oznakowania stref płatnego parkowania, infrastruktury, parkingów P&R, a także zagospodarowania przestrzeni okołoparkingowej. Nie zabrakło informacji dotyczących uspokojenia ruchu, sterowania ruchem, czy urządzeń brd w świetle nowych wytycznych barierowych. Warsztaty KLIR poświęcone były optymalnemu wyborowi rozwiązań parkingowych dla polskich miast, a część praktyczna czynnikom wpływającym na poprawną organizację ruchu i brd. Odbyła się też prezentacja wybudowanego na terenie firmy WIMED parkingu obrotowego.Patronem medialnym wydarzenia był portal edroga.pl