"Daj młodemu człowiekowi mapę do Nieba, a odda Ci ją jutro.........poprawioną"

To cytat z dzieła Fiodora Dostojewskiego "Bracia Karamazow", który najlepiej opisuje ideę konkursu skierowanego do studentów podczas targów Autostrada Polska w Kielcach 15 maja bieżącego roku. Celem konkursu było zachęcenie młodych ludzi do działalności badawczej skutkującej opracowaniem nowych technologii w branży drogowej. Konkurs polegał na nowym zastosowaniu i nowatorskim spojrzeniu na produkty już funkcjonujące na rynku branży drogowej. Oceniając projekty jury premiowało strategię rozwoju i szansę powodzenia przedsięwzięcia, istotna była także forma prezentacji.Dodatkowe punkty przyznawano za rozwiązania ekologiczne. Poprzez ten konkurs organizatorzy chcą nawiązać dialog pomiędzy młodymi ludźmi kończącymi studia i rozpoczynającymi karierę zawodową a firmami, którym zależy na produktach wysokiej jakości,konkurencyjności i innowacyjnych rozwiązaniach.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane tutaj:
http://www.sitk.org/index.php?option=com_content&view=article&id=117:przyszlosc-drog-zalezy-od-ciebie-nie-mysl-szablonowo-ii-edycja-konkursu-bll-sp-z-o-o-kilece-15-maja-2014&catid=32&Itemid=241