Konferencja Dzisiejsze inspiracje innowacją przyszłości – MAŁOPOLSKA CASE STUDY

Podczas konferencji zaprezentowano m.in. konkretne przykłady wdrożonych innowacji w wiodących firmach regionu, a także sposoby komercjalizacji i wdrażania prac B+R do gospodarki. Uczestnicy konferencji wraz z prowadzącymi prelekcje zastanowiali się także jakie działania należy podejmować, by sprostać wymaganiom dynamicznie zmieniającej się, innowacyjnej gopodarki okresu postkryzysowego.