VII Konferencja Krakowska „Przyszłość wolności”

W przyszłym okresie unijnego programowania będziemy inwestować znaczące środki w gospodarkę. Ważnymi celami do osiągnięcia będzie zwiększenie innowacyjności i wykorzystanie efektów badań naukowych w przedsiębiorstwach, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, dokończenie budowy nowoczesnej i kompletnej sieci transportowej, oraz poprawa stanu środowiska naturalnego. - mówili uczestnicy VII Konferencji Krakowskiej.

"Ważnym wyzwaniem będzie poprawa współpracy na wszystkich szczeblach, wspieranie samorządów, koncentracja na inteligentnych specjalizacjach.Decyzje podjęte 25 lat temu, związane z reformą administracyjną w naszym kraju, zaowocowały tym, że mamy bardzo silne samorządy, które są rzeczywistym gospodarzem na poziomie lokalnym" - podkreśliła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel w wystąpieniu wprowadzającym do IV panelu „Wolność - rozwój – samorządność” w drugim dniu VII konferencji Krakowskiej.

W Krakowie od 2008 r. organizowane są co roku Konferencje Krakowskie. To cykliczne wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz ważnych debat o przyszłości Europy, Polski i regionów z udziałem znanych ekonomistów, socjologów, politologów, finansistów, polityków, samorządowców. Konferencje Krakowskie są już rozpoznawalną i uznaną marką, a Kraków z powodzeniem aspiruje do rangi opiniotwórczego ośrodka myśli strategicznej.

Dotychczas odbyło się sześć Konferencji Krakowskich, z których każda koncentrowała się na próbie odpowiedzi na szereg pytań istotnych ze względu na przyszłość Europy, Polski i regionów:

Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku (2008),
Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku (2009),
Polonia quo vadis? (2010),
Unia Europejska. Dylematy XXI wieku (2011),
Transformacja sceny europejskiej i globalnej. Strategie dla Polski (2012),
Polska w Europie wielu prędkości (2013).

 

Więcej na: www.konferencjekrakowskie.pl