Modelling 2014

Na Politechnice Krakowskiej zakończyła się się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu Modelling 2014". Celem Konferencji była prezentacja i wymiana doświadczeń w zakresie modelowania podróży osób i ładunków dla celów prognozowania ruchu dotyczących obszarów miejskich, obszarów zamiejskich, transportu drogowego (w tym zbiorowego i niezmotoryzowanego), transportu szynowego, transportu lotniczego i korytarzy multimodalnych.

Dwudniowe spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Krakowie oraz Katedra Systemów Komunikacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej PK.