Menu

edroga.tv - portal drogowy

Napisz do nas  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

News

Modelling 2014

13 Cze 2014

Na Politechnice Krakowskiej zakończyła się się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna "Modelowanie podróży i prognozowanie ruchu Modelling 2014". Celem Konferencji była prezentacja i wymiana doświadczeń w zakresie modelowania podróży osób i ładunków dla celów prognozowania ruchu dotyczących obszarów miejskich, obszarów zamiejskich, transportu drogowego (w tym zbiorowego i niezmotoryzowanego), transportu szynowego, transportu lotniczego i korytarzy multimodalnych.

Dwudniowe spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Krakowie oraz Katedra Systemów Komunikacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej PK.

 

VII Konferencja Krakowska „Przyszłość wolności”

11 Cze 2014

W przyszłym okresie unijnego programowania będziemy inwestować znaczące środki w gospodarkę. Ważnymi celami do osiągnięcia będzie zwiększenie innowacyjności i wykorzystanie efektów badań naukowych w przedsiębiorstwach, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, dokończenie budowy nowoczesnej i kompletnej sieci transportowej, oraz poprawa stanu środowiska naturalnego. - mówili uczestnicy VII Konferencji Krakowskiej.

"Ważnym wyzwaniem będzie poprawa współpracy na wszystkich szczeblach, wspieranie samorządów, koncentracja na inteligentnych specjalizacjach.Decyzje podjęte 25 lat temu, związane z reformą administracyjną w naszym kraju, zaowocowały tym, że mamy bardzo silne samorządy, które są rzeczywistym gospodarzem na poziomie lokalnym" - podkreśliła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel w wystąpieniu wprowadzającym do IV panelu „Wolność - rozwój – samorządność” w drugim dniu VII konferencji Krakowskiej.

W Krakowie od 2008 r. organizowane są co roku Konferencje Krakowskie. To cykliczne wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarz ważnych debat o przyszłości Europy, Polski i regionów z udziałem znanych ekonomistów, socjologów, politologów, finansistów, polityków, samorządowców. Konferencje Krakowskie są już rozpoznawalną i uznaną marką, a Kraków z powodzeniem aspiruje do rangi opiniotwórczego ośrodka myśli strategicznej.

Dotychczas odbyło się sześć Konferencji Krakowskich, z których każda koncentrowała się na próbie odpowiedzi na szereg pytań istotnych ze względu na przyszłość Europy, Polski i regionów:

Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku (2008),
Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku (2009),
Polonia quo vadis? (2010),
Unia Europejska. Dylematy XXI wieku (2011),
Transformacja sceny europejskiej i globalnej. Strategie dla Polski (2012),
Polska w Europie wielu prędkości (2013).

 

Więcej na: www.konferencjekrakowskie.pl

 

Odwodnienie 2014

09 Cze 2014

5 czerwca w Krakowie zakończyło się II Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne „Odwodnienie dróg, kolei i mostów w aspektach bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska - ODWODNIENIE 2014", szóste z kolei wydarzenie z cyklu Konferencji Specjalistycznych nauka-praktyka-biznes.Podczas dwudniowego Forum odbyło się osiem sesji dotyczących opadów atmosferycznych, bezpiecznych rozwiązań drogowych, błędów projektowych i wykonawczych, zapobieganiu niszczącemu działaniu wody i jej zagospodarowaniu, prawa, materiałów, wymagań i badań, systemów i wyrobów oraz ochrony środowiska.Zasadniczym celem Forum ODWODNIENIE 2014 był czynny udział uczestników w dyskusji, możliwość zadania pytań ekspertom i producentom urządzeń oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania. 

 

Infraeko 2014

30 Maj 2014

W Krakowie zakończyła IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Technicznej nt. "Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko" INFRAEKO 2014.

Celem konferencji była prezentacja i ocena osiągnięć naukowo-technicznych oraz dokonanych wdrożeń rozwiązań i technologii przez specjalistów z Polski i z zagranicy w zakresie tematów związanych z rozwojem miejskiej infrastruktury technicznej, przy uwzględnieniu zasad rozwoju zrównoważonego, które dotyczą:

- optymalizacji systemów kanalizacyjnych z uwzględnieniem retencjonowania ścieków,
- odwodnienia terenów i zagospodarowania wód opadowych,
- ochrony przeciwpowodziowej,
- nowoczesnych urządzeń i uzbrojenia systemów komunalnych,
- rozwoju zrównoważonego infrastruktury miast,
- ochrony środowiska przed zagrożeniami pochodzącymi od systemów komunalnych,
- zagadnień prawnych i procedur przetargowych,
- oceny oddziaływania systemów kanalizacyjnych na ekosystemy wodne,
- monitoringu, sterowania i zarządzania systemami komunalnymi,
- oceny i prognozowania stanu technicznego infrastruktury sieciowej,
- nowoczesnych technologii budowy i odnowy infrastruktury technicznej,
- planowania przestrzennego i rozwoju miast.

 

Konferencja Dzisiejsze inspiracje innowacją przyszłości – MAŁOPOLSKA CASE STUDY

30 Maj 2014

Podczas konferencji zaprezentowano m.in. konkretne przykłady wdrożonych innowacji w wiodących firmach regionu, a także sposoby komercjalizacji i wdrażania prac B+R do gospodarki. Uczestnicy konferencji wraz z prowadzącymi prelekcje zastanowiali się także jakie działania należy podejmować, by sprostać wymaganiom dynamicznie zmieniającej się, innowacyjnej gopodarki okresu postkryzysowego.

 

Małopolski Festiwal Innowacji 2014 - Design Thinking

27 Maj 2014

Małopolski Festiwal Innowacji

To targi, wystawy, szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria oraz spotkania z przedsiębiorcami i przedstawicielami świata nauki, które są doskonałą okazją do zapoznania się z innowacyjnością w różnych jej aspektach. W festiwalowych wydarzeniach bierze udział 34 partnerów.

Małopolskie Targi Innowacji

29 maja organizatorzy zapraszają na Mały Rynek w Krakowie. W ramach targów, stoiska wystawowe zaprezentuje 30 firm oraz 20 instytucji. Będzie można oglądać na nich między innymi kadłub łodzi wielofunkcyjnej, samolot obserwacyjny FT03, system ratunkowy w postaci rozłożonego spadochronu do samolotu bezzałogowego. Zobaczymy także działanie systemu identyfikacji i weryfikacji mówcy oraz mowy za pomocą nowoczesnych technologii biometrycznych. Dla miłośników rzeczywistości wirtualnej organizatorzy przygotowali coś ekstra – możliwość wypróbowania okularów Oculus Rift!

Konferencja Dzisiejsze inspiracje innowacją przyszłości – MAŁOPOLSKA CASE STUDY

W Hotelu Holiday Inn Kraków City Center, ul. Wielopole 4, 29 maja odbędzie się konferencja pod tytułem Dzisiejsze inspiracje innowacją przyszłości – Małopolska Case Study. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną m.in. konkretne przykłady wdrożonych innowacji w wiodących firmach regionu, a także sposoby komercjalizacji i wdrażania prac B+R do gospodarki.


Przy kawie o innowacjach

27 maja w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie miały miejsce niecodzienne warsztaty. Podczas pierwszego spotkania pn. Design Thinking – działanie projektowe dla innowacji mówiono o istotnej roli designu, który ułatwia komunikację między różnymi partnerami innowacji. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się między innymi jak skutecznie pobudzać swoją kreatywność w myśleniu i działaniu przy równoczesnym wykorzystaniu innowacji technologicznych i społecznych. W ramach drugiego warsztatu zaprezentowano sposoby finansowania przedsięwzięć w obszarze programów nowej perspektywy Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020.

Więcej na:
http://www.malopolska.pl/Przedsiebiorca/iMalopolska/Strony/Ma%C5%82opolskiFestiwalInnowacji2014.aspx


Źródło: Wrota Małopolski

 

Jesteś tutaj: Strona główna News