Ochrona zwierząt a inwestycje drogowe cz.II

Ochrona zwierząt a inwestycje drogowe cz.IIOd lat ekolodzy i drogowcy wypracowują optymalne rozwiązania, które mają służyć zachowaniu korytarzy migracyjnych zwierząt. Osiągnięcia i porażki składają się na doświadczenia wielu państw europejskich starających się uchronić środowisko naturalne przed postępującą cywilizacją. Jak na tle Niemiec, Szwajcarii czy Chorwacji prezentuje się Polska? Co sprawdziło się u naszych południowych sąsiadów a z czym borykają się Austriacy?

Przez trzy dni w Łagowie Lubuskim projektanci, inwestorzy, zarządcy dróg i kolei uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Technicznej „Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu i realizacji inwestycji transportowych – doświadczenia i problemy” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Instytut Biologii Ssaków PAN.

Wybrane referaty z konferencji będziemy sukcesywnie emitować w portalu.