Drogi dla zwierząt

Przejścia przez drogi dla zwierząt

Zgodnie z łacińską sentencją „Verba docet, exempla trahunt”, czyli „Słowa uczą, przykłady pociągają”, wszelkie rozwiązania projektowe najlepiej oceniać na podstawie konkretnego przykładu. „Ochrona dziko żyjących zwierząt w projektowaniu inwestycji drogowych i procedurach ocen oddziaływania na środowisko. Problemy i dobre praktyki” to szkolenie, podczas którego analizowano projektowane lub istniejące przejścia dla zwierząt.

W Wiśle, gdzie odbyło się trzydniowe szkolenie zorganizowane przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot, weryfikowano wiedzę i umiejętności, także podczas warsztatów.