Laboratorium badawcze EKKOM

Laboratorium badawcze EKKOMMetod i środków ochrony przed hałasem jest wiele. Ich właściwy dobór decyduje o zminimalizowaniu skutków oddziaływania hałasu na środowisko. Pierwszym i najważniejszym elementem jest wykonanie pomiarów akustycznych oraz ich analiza. Na ich podstawie są opracowywane mapy akustyczne oraz wszelkie inne projekty dotyczące hałasu. Zajmuje się tym Laboratorium badawcze EKKOM posiadające akredytację PCA w zakresie wykonywania pomiarów równoważnego poziomu dźwięku pochodzącego od dróg, linii tramwajowych i linii kolejowych.

 

Zobacz również na edroga.pl: