Przejścia dla zwierząt na A1 cz. II

Na autostradowym odcinku  A1 Pyrzowice-Gorzyczki  powstały i nadal są budowane obiekty, dzięki którym zminimalizowane zostają skutki bliskiego sąsiedztwa  dróg z obszarami lęgowymi i żerowiskami. Wybudowano między innymi estakadę nad stawem Moczury, górne przejścia dla dużych zwierząt i sztuczne zbiorniki dla płazów. Niektóre rozwiązania bazujące na starych projektach zostały dostosowane do obecnej wiedzy na temat funkcjonowania przejść dla zwierząt, a na czterech odcinkach autostrady prowadzony jest monitoring.