Menu

edroga.tv - portal drogowy

Napisz do nas  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Regulaminy

Regulamin forum

 • Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z forum dyskusyjnego udostępnianego na stronie edroga.pl (dalej jako: Forum)
 • Administratorem Forum jest EKKOM sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8, 30-415 Kraków wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000146580, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP: 676-22-28-495 (Podmiot prowadzący Forum)
 • Forum umożliwia Użytkownikom (każda osoba korzystająca z Forum) zamieszczanie swojej opinii na określony temat oraz poznawanie i komentowanie wypowiedzi innych osób.
 1. Uwagi ogólne
  1. Każda osoba korzystająca z Forum Drogowego na edroga.pl przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
  2. Portal edroga.pl zarządzający Forum Drogowym zastrzega sobie prawo do zmiany, edycji, przerwania lub zablokowania dowolnej opcji, funkcji Forum Drogowego na edroga.pl
 2. Odpowiedzialność Użytkownika
  1. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji udostępnionych na Forum Drogowym w edroga.pl na własne ryzyko i nie może żądać odszkodowania za poniesione straty Administratora Forum
 3. Odpowiedzialność edroga.pl
  1. Podmiot prowadzący Forum Drogowe na edroga.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania (w jakiejkolwiek formie) lub wykorzystania informacji zawartych na Forum Drogowym edroga.pl
  2. Podmiot prowadzący Forum Drogowe na edroga.pl nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich osób trzecich
  3. W przypadku naruszenia praw autorskich prosimy osoby których prawa zostały naruszone o poinformowanie Administratora edroga.pl o zaistniałym fakcie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 4. Prawa i Obowiązki Użytkownika
  1. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania zakazu reklamowania firm, produktów, usług oraz umieszczania ich danych adresowych, odnośników (linków) do stron, adresów poczty e-mail itp.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania zakazu reklamowania – umieszczania odnośników (linków) do innych stron internetowych komercyjnych lub prywatnych.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania zakazu umieszczania treści, grafik, zdjęć, powszechnie uznanych za obraźliwe, treści niezgodnych z warunkami użytkowania portalu droga.pl lub regulaminem Forum, treści sprzecznych z prawem, treści naruszających prawa innych osób (w szczególności szerzących nienawiść rasową, obraźliwych dla cudzych uczuć religijnych, godzących w cudzą godność, naruszających cudzą prywatność lub inne dobra osobiste), treści naruszających zasady współżycia społecznego, oraz zakazu umieszczania odnośników do innych stron(linków) zawierających takie treści.
  4. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania zakazu obrażania w jakiejkolwiek formie innych Użytkowników Forum lub osób trzecich.
  5. Użytkownik zobowiązuje się do stosowania zakazu podszywania się pod inną osobę, lub używania kilku nicków jednocześnie
  6. Użytkownik Forum Drogowe ma prawo tylko i wyłącznie na zamieszczanie tekstów, grafiki, zdjęcia lub innych materiałów, które stanowią jego własność intelektualną lub posiada On prawa do ich publikacji, rozpowszechniania, udostępniania lub kopiowania.
 5. Prawa Administratora i Moderatorów Forum
  1. Administrator i Moderatorzy mają prawo do edycji, skrócenia bądź usunięcia postu, który naruszył zapisy pkt. 4 Regulaminu.
  2. Administrator i Moderatorzy mają prawo do zablokowania (na czas określony lub nieokreślony) lub usunięcia Użytkownika bez powiadomienia z listy Użytkowników, który naruszył pkt 4 Regulaminu.
  3. Posty niezgodne z tematyką danego Forum będą przenoszone przez Administratora i Moderatorów do odpowiadających tematyce działów.
 6. Reklama na Forum Drogowym edroga.pl
  1. W sprawie reklamy prosimy o kontakt email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Edroga.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu oraz rozwinięć tego regulaminu w innych kategoriach Forum Drogowego. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie Forum w dziale Regulamin Forum Drogowego i w kategoriach gdzie nastąpiły ich rozwinięcia i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

 

 

Jesteś tutaj: Strona główna Regulaminy